BK Billedkunst

Billedkunst på C-niveau.

Billedkunst på C-niveau er et kunstnerisk valgfag, som både omhandler teoretisk og praktisk billedkunst. Undervisningen er tilrettelagt således, at vi hen over året arbejder med viden om de forskellige kunstneriske kategorier – billeder på flade, skulpturer, arkitektur og installationskunst.

I undervisningen inddrages lokalområdet og den kunst og arkitektur, som findes her. Der etableres samarbejder med professionelle kunstnere på kreative dage og til større projekter, og der arrangeres ekskursioner for at se på ny kunst og kunst med internationalt format. Faget arbejder teoretisk med, hvordan kunsten bliver anvendt i forskellige sammenhænge og hvilke formål den evt. kan have. Gennem analytiske tilgange ser vi nærmere på kunstens underliggende strukturer og dybere betydning. Den teoretiske del af faget understøtter og inspirerer den praktiske billedkunst, hvor eleverne eksperimenterer og fordyber sig i kreative processer, der undersøger og afprøver kunstens mange udtryk og muligheder.

I slutningen af året laver hver elev et større projektarbejde ligeledes med indhold af både en praktisk og en teoretisk del.

Eksamen er opdelt i to – første del består af en præsentation af elevens praktiske og teoretiske projektarbejde med efterfølgende diskussion af centrale problemstillinger – anden del består af en besvarelse af et udleveret teoretisk spørgsmål. Der gives en times forberedelse.

Tilbage til Fagene på MG