NG Naturgeografi

Forstå jorden – og menneskene på den

Naturgeografi handler om aktuelle forhold og problemstillinger, der har stor relevans for hverdagen lokalt, regional eller globalt. Det kan f.eks. være

  • Kan vi brødføde verdens befolkning i fremtiden?
  • Konsekvenser af globalisering kan vi se?
  • Hvordan erstatter vi olie som energikilde?
  • Hvad bliver konsekvenserne af global opvarmning?
  • Kan vi sikre os mod naturkatastrofer?
  • Verdenshandel og ulige adgang til ressourcer
  • Hvilke regioner er der i verden?

I naturgeografi beskæftiger vi os med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold og deres betydning for menneskets livsvilkår, på lokalt og globalt plan.

Naturgeografi beskæftiger sig også med forståelse af, hvad der får forskellige egne af jorden til at fremtræde forskelligt og give mennesker i verdens regioner forskellige livsvilkår – f.eks. hvorfor der er tørke nogle steder, og hvorfor nogle lande har adgang til billig energi.

Bliv klædt på til at tale om global opvarmning og naturkatastrofer og hvordan de kan forebygges

Du lærer at foretage empiriske undersøgelser, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater på en overskuelig måde.

Gennem undervisningen opnår du en bedre forståelse af vores omverden, så du bliver i stand til at deltage i den aktuelle debat om f.eks. globale opvarmning, miljøpåvirkninger, bæredygtighed, naturkatastrofer, alternative energiformer m.m.

Arbejdsformerne varierer fra klasseundervisning, par- og gruppearbejde, elevfremlæggelser til mere selvstændige og større projekter.

Eksperimentelt arbejde, hvor der hentes data i felt indgår som en del af undervisningen. Vi arbejder både med tekster, grafisk materiale og film som skaber en bedre forståelse af de temaer vi drøfter.

På C-niveau vil der være et mindre antal skriftlige arbejder, der er opsamlende på indholdet i undervisningen og der indgår mindre ekskursioner. På B-niveau er der flere opgaver og vi arbejder i høj grad med forskellige cases.

Eksamen

Eksamen på C-niveau afsluttes efter et år hvis faget udtrækkes. Du trækker et spørgsmål i et af årets emner og har 24 min til forberedelsen, derefter eksamineres man ligeledes i 24 min.

Vælger du at hæve naturgeografi til B-niveau og kommer til eksamen er eksamensformen noget anderledes. Du trækker et meget overordnet spørgsmål i et af årets emner samt en række ukendte artikler, figurer osv. Derefter har du 24 timer til at arbejde med og forberede et oplæg på 10-15 min., der skal indeholde en redegørelse, undersøgelse og diskussion af problemstillingen.

Tilbage til Fagene på MG