PS Psykologi

På Maribo Gymnasium udbydes psykologi på C- og B-niveau, og du kan vælge studieretning med psykologi. Psykologi er en videnskab, som består af en bred vifte af teorier. Nogle af disse underbygger og supplerer hinanden, mens andre decideret modsiger hinanden. Det kan virke frustrerende for den, der gennem psykologien søger at finde det endegyldige „svar“ på, hvorfor et individ er, som det er. Modsat kan man sige, at netop fordi „svaret“ ikke gives gennem en enkelt, klippefast teori, gør, at man via psykologien inspireres til at forholde sig til sit samfund, dets psykologiske historie og teoriernes mangeartede menneskesyn.

Formålet med faget psykologi:

  • Evne til at analysere og reflektere over psykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter
  • Opnå kompetence i at forholde sig kritisk til psykologiske teorier, deres tilblivelse og forklaringsværdi
  • Bidrage til helhedsforståelse af samspil med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag
  • Udvikle kompetencer, som gør dig i stand til at reflektere over din egen studiepraksis og til at samarbejde med andre
  • Opnå forståelse og respekt for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer
  • Blive mere kompetente til at navigere i en foranderlig og globaliseret verden

Vi lægger vægt på at arbejde med temaer, som du vil få glæde af fremover i både uddannelse og arbejdsliv.

Temaer kan f.eks. være: Kønsroller, familie, kærlighed, ondskab, barndommens betydning, identitetsudfordringer for mennesket i det senmoderne samfund, stress og kriser, ungdomskultur, tænkning, hukommelse og læring.

Vi arbejder både teoretisk og praktisk. Vi laver feltundersøgelser og aflægger besøg i lokalområdet, så du får mulighed for at afprøve nogle af fagets metoder.

Se hvem der underviser i psykologi her.

Læreplan i psykologi C her og i psykologi B her.

Tilbage til Fagene på MG