RE Religion

I religion arbejder vi med menneskers trosforestillinger på tværs af kloden og igennem verdenshistorien. Faget er obligatorisk på c-niveau og ligger som regel i 3.g. Du kommer til at møde Jesus, Muhammad, Shiva, Jahve og Buddha i både gamle og nye skikkelser, og du får indsigt i, hvilken betydning religionerne har og har haft for mennesker overalt i verden.

Religion belyser sit stof igennem tekst, billede, film, medier, filosofi, teori og statistik, og i religion arbejder vi varieret med gruppearbejde, diskussion, forelæsning, projektarbejde, research og præsentation. Faget tager på ekskursion til trossamfundene og oplever og diskuterer religionernes praktiske udfoldelse i templer, kirker, moskeer eller centre.
Omdrejningspunktet for religionsfaget er, at du som elev får kendskab til både egen og international kultur- og troshistorie og rustes til den demokratiske dialog i en globaliseret og mangfoldig virkelighed. Faget har således også fokus på aktuelle temaer og udfordringer, der præger samfundslivet lige nu og her.

Som elev i religion vil du i arbejdet med andre menneskers overbevisninger og verdensbilleder blive klogere på både dem og dig selv, og du vil opnå indsigt i de forskelligheder, ligheder og nuancer, der præger nutidens internationale virkelighed

Se hvem der underviser i Religion HER 

Læreplan for Religion HER

Tilbage til Fagene på MG