SA Samfundsfag

Samfundsfag er faget for dig, der gerne vil vide mere om det samfund, du lever i. For dig, der gerne vil vide mere om, hvorfor du er det individ, du er. For dig, der gerne vil undersøge og diskutere samfundets indretning – herunder samspillet mellem individ og samfund. For dig, der undrer dig over ting, der ikke fungerer, og har lyst til at deltage i debatten om, hvordan samfundet kunne indrettes bedre, midlerne prioriteres mere hensigtsmæssigt osv.

 Samfundsfag er obligatorisk i grundforløbet. Herefter kan du vælge samfundsfag på C, B og A-niveau.

Alle niveauer har tre hovedområder: Politik, Økonomi og Sociologi. Hertil kommer Metode. På A-niveau har man desuden International Politik og skriftlige opgaver. Sværhedsgraden er naturligvis forskellig. Det teoretiske og metodiske niveau stiger i takt med fagets niveau.

Tilbage til Fagene på MG